Black, Lug Pattern

Sort by:
250X4LUG-PWA10 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWA10 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-PWA20 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWA20 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-PWA34 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWA34 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-PWA58 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWA58 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-PWB20 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWB20 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-PWB34 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWB34 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-PWB58 <span>100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-PWB58 100 Kg 220mm Plastic Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$42.20 (Incl. GST)
250X4LUG-SB20 <span>120 Kg 220mm Steel Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-SB20 120 Kg 220mm Steel Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$51.30 (Incl. GST)
250X4LUG-SB34 <span>120 Kg 220mm Steel Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-SB34 120 Kg 220mm Steel Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$51.30 (Incl. GST)
250X4LUG-SB58 <span>120 Kg 220mm Steel Centre Pneumatic</span>
250X4LUG-SB58 120 Kg 220mm Steel Centre Pneumatic

Pneumatic Wheels

$51.30 (Incl. GST)